Zmień rozmiar tekstu

Napisz wątekOdpowiedz Strona 41 z 42   [ Posty: 629 ]
Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 19 03 2014, 11:10 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 10 2009, 14:07
Lokalizacja: z innej planety
To nie prima!
Panskie jaja!
Jakis ukrainski nazi bedzie nam po Przemyslu sie bujal w duboku?... :roll:

http://m.onet.pl/wiadomosci/kraj,z1f1x

_________________
Obrazek

"W nic nie wierz,niczego nie żądaj,niczego sie nie bój"


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 19 03 2014, 11:52 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 02 2010, 22:30
Lokalizacja: Krakow - Azory
Co wiecej, w tamtym roku przeszla ustawa, o tym , ze do tlumienia protestow i zamieszek oprocz oddzialow prewencji policji, rzad moze uzyc wojska zawodowego, co wczesniej nie bylo mozliwe.

_________________
Pozdrawiam, dik89
L.P.K.


KOMIS-moje aktualne ogłoszenia


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 19 03 2014, 13:00 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 06 06 2009, 10:27
Lokalizacja: Kraków
No co tu dużo mówić...
Jak ustawa ta była przepychana po cichu pod dywanem, wspominały o niej jedynie portale społecznościowe.
Tefałenowskie lemingi miały serwowane tematy zastępcze typu: Trynio Trynkiewicz.

Teraz tylko mogą sobie pluć w mordę Ci którzy nadal wierzą w kłamstwa Rudego i pozbawili się umiejętności samodzielnego myślenia.

Niech się teraz ubierają w rurki i wypierdalają do swoich "kosmopolitycznych schronów"

_________________
11:05 PM


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 19 03 2014, 14:20 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 01 2014, 22:09
Lokalizacja:
Zobaczymy czy cokolwiek w wiadomościach o tym wspomną. Jeśli nie to szykuje nam się nowy Putin/Janukowycz*

*niepotrzebne skreślić :wink:


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 20 03 2014, 7:22 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 06 06 2009, 10:27
Lokalizacja: Kraków
Kolejny AS z rękawa tym razem Andrzej Seremet dobiera się do wyznawców Polskości:

Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści

Działając na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), mając na uwadze konieczność ujednolicenia praktyki w zakresie sposobu prowadzenia postępowań karnych o przestępstwa popełniane na szkodę grupy osób albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej albo ze względu na jej bezwyznaniowość, niezależnie od kwalifikacji prawnej czynu zabronionego (zwanych w niniejszych wytycznych przestępstwami z nienawiści) oraz z uwagi na potrzebę wyeliminowania występujących w ich toku nieprawidłowości, przekazuję następujące wytyczne:

W zakresie uregulowań materialnoprawnych
Za wyczerpujące znamię publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 § 1 lek), jak też publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z tych powodów (art. 257 kk) należy uważać również zachowania polegające na niepublicznym, a nawet skrytym sporządzeniu tekstu, znaku graficznego lub symbolu o takim charakterze umieszczonego przez sprawcę w przestrzeni publicznej, a w szczególności w Internecie lub w miejscu publicznym.
Publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 § 1 kle), jak też publiczne znieważenie grupy osób albo poszczególnej osoby z powodów określonych w art. 257 ldc nie musi być kierowane bezpośrednio do osoby bądź osób faktycznie należących do grup wymienionych w tych przepisach. Dla bytu przestępstwa z art. 257 ldc nie ma znaczenia również okoliczność, czy sprawca rzeczywiście uznaje podmiot znieważany za należący do takiej grupy, jeśli znieważa go z uwagi na jego rzekomą przynależność do niej.
Przypisanie jednej z grup wymienionych w art. 256 § 1 kk cech wysoce negatywnych nie musi być równoznaczne z nawoływaniem do nienawiści w rozumieniu tego przepisu. Należy jednak ocenić, czy zachowanie takie wyczerpuje znamiona występku z art. 257 ldc ze względu na formę wypowiedzi.
Przestępstwem z art. 257 kle nie jest samo przypisanie osoby (osób) do grupy narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo bezwyznaniowej, jeśli nie jest połączone ze znieważeniem tej grupy lub znieważeniem osoby w związku z jej przynależnością do tej grupy.
W sprawach o przestępstwa z nienawiści należy uwzględniać, że wolność wyrażania poglądów chroniona jest konstytucyjnie oraz w oparciu o międzynarodowe konwencje.
W zakresie sposobu prowadzenia postępowań, z uwzględnieniem że poniższe zasady odnoszą się nie tylko do spraw o przestępstwa z nienawiści
Na każdym etapie postępowania przygotowawczego należy dążyć do dokonania precyzyjnych i miarodajnych ustaleń odnoszących się do zamiaru sprawcy, czynionych w oparciu o przeprowadzone dowody. Dla ustalenia zamiaru znaczenia przesądzającego nie mogą mieć wyłącznie wyjaśnienia podejrzanego, należy bowiem uwzględnić stronę przedmiotową czynu, a zwłaszcza sposób działania sprawcy.
Czynności z udziałem pokrzywdzonych powinny być dokonywane z poszanowaniem ich godności, w sposób zapobiegający wtórnej wilctymizacji.
Gdy jest to niezbędne dla poczynienia ustaleń faktycznych, uzyskanie adresu IP komputera, przy pomocy którego popełniono przestępstwo i zapisów monitoringu publicznego lub prywatnego powinno być dokonywane niezwłocznie.
Powołanie biegłego z zakresu językoznawstwa, historii lub innej dziedziny wiedzy poprzedzone powinno być kompleksową analizą faktycznej potrzeby uzyskania opinii wymagającej wiadomości specjalnych. Niedopuszczalne jest zasięganie opinii biegłych w zakresie faktów i ocen oczywistych, ogólnie przyjętych oraz prezentowanych w powszechnie dostępnych źródłach. Od biegłego nie należy żądać dokonania ocen karnoprawnych.
Decyzje procesowe, a zwłaszcza rozstrzygnięcia kończące postępowanie, powinny zawierać wnikliwe uzasadnienie, zrozumiałe dla uczestników postępowania karnego oraz opinii publicznej; treść uzasadnień takich decyzji powinna wskazywać na świadomość wagi i znaczenia dóbr chronionych prawem, które narusza przestępstwo.
W zakresie postępowań innych niż karne oraz kwestii organizacyjnych
Jeżeli ustalenia poczynione w toku postępowań przygotowawczych o przestępstwa z nienawiści wskazują na konieczność podjęcia środków z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego bądź skierowania sygnalizacji, sporządza się, stosownie do odrębnych uregulowań prawnych, odpowiednie wnioski lub innego rodzaju pisma procesowe. Prawidłowość podejmowania tego rodzaju działań badana jest przez prokuratury nadrzędne, które w razie potrzeby udzielają konsultacji ułatwiających podjęcie decyzji o skierowaniu odpowiednich pism oraz pomocy w ich opracowaniu.
Prokurator okręgowy wyznacza, w zależności od potrzeb, jedną lub dwie prokuratury szczebla rejonowego, w których prokurator rejonowy wyznacza po dwóch prokuratorów do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa z nienawiści. W przypadku dużej liczby spraw tego rodzaju, po uzyskaniu akceptacji Prokuratora Generalnego, może zostać wyznaczonych więcej prokuratur rejonowych w danym okręgu.
Sprawy tego rodzaju podlegać powinny szczególnie wnikliwemu wewnętrznemu nadzorowi służbowemu. Skuteczność i poprawność sprawowania tego nadzoru kontroluje się w ramach cyklicznych lustracji, przeprowadzanych przez nadrzędne jednostki organizacyjne prokuratury.
Każde postępowanie przygotowawcze o przestępstwo z nienawiści uznaje się za sprawę dużej wagi w rozumieniu § 81 rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jedn. Dz. U. Nr 144 z 2014 r.), której prowadzenie obliguje do poinformowania prokuratora nadrzędnego o wszczęciu postępowania przygotowawczego oraz istotnych dla jego przebiegu czynnościach i zdarzeniach w jego toku.
Po o trzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 14, prokurator kierujący jednostką organizacyjną wyższego stopnia ocenia, czy zachodzą przesłanki do objęcia sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym.
Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej prowadzi stały’ monitoring spraw o przestępstwa z nienawiści, w ramach którego na koniec każdego półrocza przedstawia Prokuratorowi Generalnemu sprawozdanie z badań prawidłowości prowadzenia postępowań karnych w tej kategorii spraw. Sprawozdanie to kierowane jest do podległych jednostek organizacyjnych prokuratury wraz z zaleceniami merytorycznymi, wydawanymi niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści

Działając na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), mając na uwadze konieczność ujednolicenia praktyki w zakresie sposobu prowadzenia postępowań karnych o przestępstwa popełniane na szkodę grupy osób albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej albo ze względu na jej bezwyznaniowość, niezależnie od kwalifikacji prawnej czynu zabronionego (zwanych w niniejszych wytycznych przestępstwami z nienawiści) oraz z uwagi na potrzebę wyeliminowania występujących w ich toku nieprawidłowości, przekazuję następujące wytyczne:

W zakresie uregulowań materialnoprawnych
Za wyczerpujące znamię publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 § 1 lek), jak też publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z tych powodów (art. 257 kk) należy uważać również zachowania polegające na niepublicznym, a nawet skrytym sporządzeniu tekstu, znaku graficznego lub symbolu o takim charakterze umieszczonego przez sprawcę w przestrzeni publicznej, a w szczególności w Internecie lub w miejscu publicznym.
Publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 § 1 kle), jak też publiczne znieważenie grupy osób albo poszczególnej osoby z powodów określonych w art. 257 ldc nie musi być kierowane bezpośrednio do osoby bądź osób faktycznie należących do grup wymienionych w tych przepisach. Dla bytu przestępstwa z art. 257 ldc nie ma znaczenia również okoliczność, czy sprawca rzeczywiście uznaje podmiot znieważany za należący do takiej grupy, jeśli znieważa go z uwagi na jego rzekomą przynależność do niej.
Przypisanie jednej z grup wymienionych w art. 256 § 1 kk cech wysoce negatywnych nie musi być równoznaczne z nawoływaniem do nienawiści w rozumieniu tego przepisu. Należy jednak ocenić, czy zachowanie takie wyczerpuje znamiona występku z art. 257 ldc ze względu na formę wypowiedzi.
Przestępstwem z art. 257 kle nie jest samo przypisanie osoby (osób) do grupy narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo bezwyznaniowej, jeśli nie jest połączone ze znieważeniem tej grupy lub znieważeniem osoby w związku z jej przynależnością do tej grupy.
W sprawach o przestępstwa z nienawiści należy uwzględniać, że wolność wyrażania poglądów chroniona jest konstytucyjnie oraz w oparciu o międzynarodowe konwencje.
W zakresie sposobu prowadzenia postępowań, z uwzględnieniem że poniższe zasady odnoszą się nie tylko do spraw o przestępstwa z nienawiści
Na każdym etapie postępowania przygotowawczego należy dążyć do dokonania precyzyjnych i miarodajnych ustaleń odnoszących się do zamiaru sprawcy, czynionych w oparciu o przeprowadzone dowody. Dla ustalenia zamiaru znaczenia przesądzającego nie mogą mieć wyłącznie wyjaśnienia podejrzanego, należy bowiem uwzględnić stronę przedmiotową czynu, a zwłaszcza sposób działania sprawcy.
Czynności z udziałem pokrzywdzonych powinny być dokonywane z poszanowaniem ich godności, w sposób zapobiegający wtórnej wilctymizacji.
Gdy jest to niezbędne dla poczynienia ustaleń faktycznych, uzyskanie adresu IP komputera, przy pomocy którego popełniono przestępstwo i zapisów monitoringu publicznego lub prywatnego powinno być dokonywane niezwłocznie.
Powołanie biegłego z zakresu językoznawstwa, historii lub innej dziedziny wiedzy poprzedzone powinno być kompleksową analizą faktycznej potrzeby uzyskania opinii wymagającej wiadomości specjalnych. Niedopuszczalne jest zasięganie opinii biegłych w zakresie faktów i ocen oczywistych, ogólnie przyjętych oraz prezentowanych w powszechnie dostępnych źródłach. Od biegłego nie należy żądać dokonania ocen karnoprawnych.
Decyzje procesowe, a zwłaszcza rozstrzygnięcia kończące postępowanie, powinny zawierać wnikliwe uzasadnienie, zrozumiałe dla uczestników postępowania karnego oraz opinii publicznej; treść uzasadnień takich decyzji powinna wskazywać na świadomość wagi i znaczenia dóbr chronionych prawem, które narusza przestępstwo.
W zakresie postępowań innych niż karne oraz kwestii organizacyjnych
Jeżeli ustalenia poczynione w toku postępowań przygotowawczych o przestępstwa z nienawiści wskazują na konieczność podjęcia środków z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego bądź skierowania sygnalizacji, sporządza się, stosownie do odrębnych uregulowań prawnych, odpowiednie wnioski lub innego rodzaju pisma procesowe. Prawidłowość podejmowania tego rodzaju działań badana jest przez prokuratury nadrzędne, które w razie potrzeby udzielają konsultacji ułatwiających podjęcie decyzji o skierowaniu odpowiednich pism oraz pomocy w ich opracowaniu.
Prokurator okręgowy wyznacza, w zależności od potrzeb, jedną lub dwie prokuratury szczebla rejonowego, w których prokurator rejonowy wyznacza po dwóch prokuratorów do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa z nienawiści. W przypadku dużej liczby spraw tego rodzaju, po uzyskaniu akceptacji Prokuratora Generalnego, może zostać wyznaczonych więcej prokuratur rejonowych w danym okręgu.
Sprawy tego rodzaju podlegać powinny szczególnie wnikliwemu wewnętrznemu nadzorowi służbowemu. Skuteczność i poprawność sprawowania tego nadzoru kontroluje się w ramach cyklicznych lustracji, przeprowadzanych przez nadrzędne jednostki organizacyjne prokuratury.
Każde postępowanie przygotowawcze o przestępstwo z nienawiści uznaje się za sprawę dużej wagi w rozumieniu § 81 rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jedn. Dz. U. Nr 144 z 2014 r.), której prowadzenie obliguje do poinformowania prokuratora nadrzędnego o wszczęciu postępowania przygotowawczego oraz istotnych dla jego przebiegu czynnościach i zdarzeniach w jego toku.
Po o trzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 14, prokurator kierujący jednostką organizacyjną wyższego stopnia ocenia, czy zachodzą przesłanki do objęcia sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym.
Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej prowadzi stały’ monitoring spraw o przestępstwa z nienawiści, w ramach którego na koniec każdego półrocza przedstawia Prokuratorowi Generalnemu sprawozdanie z badań prawidłowości prowadzenia postępowań karnych w tej kategorii spraw. Sprawozdanie to kierowane jest do podległych jednostek organizacyjnych prokuratury wraz z zaleceniami merytorycznymi, wydawanymi niezwłocznie po jego sporządzeniu.

:pistol:

_________________
11:05 PM


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 03 04 2014, 8:42 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 07 2013, 17:41
Lokalizacja:
Obrazek
Sterowce US ARMY - warto zobaczyć :)

_________________
Liud est fcere, liud est dcere ?
Stowarzyszenie Krakowski Airsoft


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 07 04 2014, 19:34 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 07 03 2011, 20:44
Lokalizacja: Podłęże /k. Wieliczki
Dobre rozwiązanie, kiedy idziesz na milsima czy inne cuś i nie ma limitów realcapów:

Obrazek

_________________
Wasilij, Iwan czy Fiodor, imię nie jest ważne. Najważniejsze jest nazwisko które mamy wspólne, Specnaz.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 07 04 2014, 20:36 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 06 10 2010, 18:56
Lokalizacja: Kraków - Kurdwanów
To raczej do humoru :roll:

_________________
25 GRUPA DYWERSYJNA

War... War never changes...


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 07 04 2014, 23:12 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 07 03 2011, 20:44
Lokalizacja: Podłęże /k. Wieliczki
Humoru nikt nie czyta :evil:

_________________
Wasilij, Iwan czy Fiodor, imię nie jest ważne. Najważniejsze jest nazwisko które mamy wspólne, Specnaz.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 08 04 2014, 4:37 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 07 2011, 18:54
Lokalizacja: Wieliczka
Czyta, czyta, tylko że ludzie z zasady stalkują humor :P

_________________
SOME MEN JUST WANT TO WATCH THE WORLD BURN


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 09 04 2014, 22:28 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 07 03 2011, 20:44
Lokalizacja: Podłęże /k. Wieliczki
Daj Hamburgerom większe kulki z metalu, trochę magnesów i działo kinetyczne jest. Może na Abramsach będzie, wtedy Rosjanie pewnie wymyślą coś bardziej skutecznego, prostego i 5175713513658 razy tańszego w użyciu :mini:

https://www.youtube.com/watch?v=h6sAUHwTP4A#t=58

_________________
Wasilij, Iwan czy Fiodor, imię nie jest ważne. Najważniejsze jest nazwisko które mamy wspólne, Specnaz.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 25 09 2014, 21:24 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 02 2010, 22:30
Lokalizacja: Krakow - Azory
http://www.biztok.pl/biznes/polskie-fir ... mie_a17816

Ciekawe czy wejdzie w zycie, chociaz znajac zapedy rzadzacych do demilitaryzacji spoleczenstwa i nieulatwiania dosteou do broni palnej, nie robilbym sobie nadziei.

Tylko nie nalezy myslec o specjalsach stojacych w obronie spozywczaka na osiedlu, bo wyszkolenie nie bedzie na wysokim poziomie(blizej do rozproszonego ruchu powstanczego), ale zawsze lepiej miec te 100-150 tys kamieni gotowych do rzucenia w strone agresora niz tylko gole rece do obrony.

_________________
Pozdrawiam, dik89
L.P.K.


KOMIS-moje aktualne ogłoszenia


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 26 09 2014, 8:20 

Dołączył(a): 29 04 2007, 15:50
Lokalizacja:
Które zapędy?

_________________
Serwis Dexterka <3
https://www.facebook.com/Dexterkrak/


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 26 09 2014, 11:14 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 02 2010, 22:30
Lokalizacja: Krakow - Azory
Dostęp do broni jest u nas trudny(nie aż tak jak przed zmiana ustroju, ale w porównaniu do innych jest bardzo ciężko) i kosztowny.
Po za tym Liczyć na odrobinę szczęścia i to, ze Komendant (Wojewódzki/Powiatowy-już nie pamiętam który), będzie miał dobry humor i rozpatrzy pozytywnie Twój wniosek. Ja jednak nie, to znów wszystkie formalności i zaświadczenia musisz kompletować od nowa i znów mieć nadzieję, ze teraz się uda. Możesz być zdrowy, nie karany, mieć pasję sportową, kolekcjonerską, obawę o swoje życie, ale nawet i to nie da Ci gwarancji(ba pokusiłbym się o stwierdzenie, że może nawet to utrudnić, bo jakby to wyglądało, napastnik zginął od broni, na która komendant wydal pozwolenie).

Na zmiany się zanosi, dalej to temat tabu u Polsce, ponieważ przez lata było nam wpajane że broń to zło, że źli ludzie ją posiadają do robienia złych rzeczy a przeciw nim, mamy tych dobrych, co w imię prawa będą zawsze nas bronić. Przecież jak będą gwałcić np: Twoją żonę grożąc jej np nożem, to jak zadzwoni na policję i patrol się w kilka minut pojawi i uratuje ją z opresji, bo od tego są. Teoretycznie zawsze może się bronić, tylko niech uważa na noże i pałki, bo jak zrobi nimi krzywdę napastnikowi, to może mięć przez to problemy w sądzie.

Rządzący nie będą szczekać na przekór innym szczekającym przedstawiciela "woli narodu". Przecież Każdy obiecuje ludziom to co ludzie chcą usłyszeć, dlatego Ci dają na nich głos. Mało który z krzykaczy jest za wprowadzeniem broni której widok często działa jak zimny prysznic na agresora, bo on taj i jego ofiara również boją się o swoje zdrowie i życie.

Próby zmiany i wprowadzenia czegoś, czego boi się większość zazwyczaj kończy się fiaskiem. I niestety często Ci sami żałują, że jednak z tego nie skorzystali.

U nas, w Polsce jest taka histeria, ze nawet coś co zgodnie z ustawa nie jest bronią i można kupić to bez zezwoleń w każdym sklepie z militariami i allegro, po to żeby się bronić w razie ataku na ulicy, to jak policja zobaczy u Ciebie shotgum'a, zoraka, major eagle'a, to możesz być posądzony o posiadanie broni palnej bez zezwoleń(pistolet hukowy-nie zawiera prochu tylko inicjator, czyli spłonkę{ustawa o broni palnej i klasyfikacja co ja jest a co nie}- który pluje na kilka metrów 1cm gumowa kulką, o mocy poniżej 17J, robiąca bolesnego siniaka w miejscu trafienia i huk, który zwraca uwagę ludzi do okola zdarzenia.

Pisze to trochę chaotycznie, bo nerwy mnie biorą jak tylko sobie pomyślę, ze kiedy chciałbym zapewnić możliwość skuteczniejszej samoobrony niż krzyk mojej narzeczonej i siostrze, muszę wybierać miedzy tym, że albo będą miały mniejsze szanse do obrony i nie będą im grozić konsekwencje prawe, lub mogą im grozić wyroki bo kolejny sędzia sobie będzie interpretował ustawy, ale będzie mogła odstraszyć napastnika a w razie konieczności go postrzelić gumowa kulką i utrudnić mu pościg skuteczniej niż po "strzale" z pistoletu gazowego.
Kiedy nie minął miesiąc od przeprowadzki, to siostra ok 10 rano, idąc na zakupy do biedronki, która mamy za blokiem musiała przeskakiwać między plamami krwi wsiąkającymi w ten pomarańczowy proszek, bo 30 min wcześniej ktoś zacichał nożami jakiegoś dzieciaka.


do do zezwoleń, wg mnie powinny zniknąć, zostawić rejestr użytkowników 18+, którzy kupili sobie broń w sklepie po okazaniu dowodu lub, którzy zdali test wiedzy na temat obsługi i niebezpieczeństw, po krótkim kursie w ośrodku szkolenia (jak przy prawie jazdy).

I tyle.

jak ktoś powie "przecież bandycie będą mieli łatwy dostęp do broni"
to jak odpowiem, "że przecież już mają łatwiej, kupując ja na czarno, niż praworządny obywatel"

Jak ktoś zapyta "czy nie boje się, że więcej osób będzie zastraszanych bronią?"
to ja odpowiem "jestem pewny że więcej osób się zastanowi nim zaatakuje kogoś, bo sam może zostać zastraszony bronią, przez przechodnia, który może się wstawić za atakowanym"

_________________
Pozdrawiam, dik89
L.P.K.


KOMIS-moje aktualne ogłoszenia


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Ciekawostki i nowinki ;)
PostNapisane: 26 09 2014, 12:36 

Dołączył(a): 29 04 2007, 15:50
Lokalizacja:
Bedę zgadywał (ale wiem, że trafię): nigdy nie składałeś papierów o pozwolenie na broń oraz nie masz najbledszego pojęcia jak to obecnie wygląda, na dokładkę nie znasz przepisów które to regulują. Ten twój przydługi wywód to w większości wyssane z palca żale internetowych teoretyków prawa i strzelectwa, nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością.

Rada- dowiedz się jak to wygląda a najlepiej sam zrób papiurki i przestań wypisywać takie pierdoły. Ludzie to potem czytają i wypisują dalej- zupełnie jak Ty.

_________________
Serwis Dexterka <3
https://www.facebook.com/Dexterkrak/


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Napisz wątekOdpowiedz Strona 41 z 42   [ Posty: 629 ]
Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  Następna strona


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net

Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL