Zmień rozmiar tekstu

Napisz wątekOdpowiedz Strona 1 z 3   [ Posty: 41 ]
Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 20 02 2013, 19:04 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 03 2010, 21:30
Lokalizacja: STORM ASG Wrocław
Witam serdecznie,
w imieniu Grupy STORM ASG Wrocław mam przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do wspólnej zabawy pt.:
Cytuj:
Miasto: Kontrola


Miejsce: Raszówka
Termin: 17.03.2013
Czas: 9.00-15.00
Wymagania: wiek 18+, czerwona szmata, ochrona oczu;

Wejściowe: 10zł (wpłaty przy podpisywaniu oświadczeń);

Zgłoszenia:formularz do zgłoszeń
Jedna osoba może zgłosić grupę max. 15 osobową.
Po dokonaniu zapisu w formularzu, na podany adres przyjdzie mail z linkami aktywującymi graczy. Kliknięcie na link jest potwierdzeniem obecności danego gracza na imprezie. Linki wygasną po 14 dniach od wypełnienia formularza.

Drużyny/strony konfliktu:
- Siły Rozjemcze Lednicy (SRL) - flecktarn, wz.96, rosyjski
- Radykalne Skrzydło Wolnościowe (RSW) - cywile, brak jakichkolwiek elementów militarnych!
- Trzecia Siła (3S) - DPM, USA

W przypadku posiadania innego kamuflażu niż wyżej wymienione, proszę o wybranie 4tej grupy z formularza - osoby takie zostaną przydzielone do odpowiedniej strony w/g potrzeb i stanów tychże.

Proszę o zgłoszenie się chętnych do szefowania, każdej z grup. - Im wcześniej się znajdą tym łatwiej będzie całość ogarnąć.

Jak poprzednim razem będą limity fps (szczególnie przy CQB) sprawdzane na chrono (limity zostaną podane później, ale można poszukać tematu z "Miasta" bo będą takie same). Podczas odprawy zostanie też wyrywkowo sprawdzone kilka replik długich.

Uwaga!
Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie jakiś dokument potwierdzający jego tożsamość w celach weryfikacji! W przypadku braku dokumentu osoba taka nie zostanie dopuszczona do rozgrywki!
Przed wejściem na teren rozgrywki każdy uczestnik zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia o nie zgłaszaniu roszczeń względem organizatorów bądź uczestników, regulaminu imprezy (treść poniżej) oraz podanie swoich danych personalnych (niezbędnych do ww. oświadczenia).
Do gry dopuszczone zostaną piętra budynków (1-sze piętro), szczegóły zostaną podane wraz z zasadami.

Teren na którym będziemy się strzelać nie należy do łatwym, wiele w nim dołów, rowów i innych ciekawych niespodzianek. Pogoda może całą zabawę dodatkowo utrudnić dlatego proszę o wzmożoną uwagę i ostrożność!

Osoby niespełniające warunków wiekowych, źle się zachowujące, wulgarne i agresywne, świadomie i nagminnie łamiące poniższe zasady będą usuwane z gry! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i przestrzeganie ich.


Szczegóły scenariusza oraz dokładne zasady zostaną podane w niedalekiej przyszłości.

Fabuła:

Cytuj:
Wszelkie dotychczasowe potyczki nie przyniosły rozwiązania konfliktu ciągnącego się już od lat. Ani wielka armia Lednicy, ani rdzenna ludność cywilna nie zdobyła przewagi, a tymczasem na scenie pozostał i rośnie w siłę kolejny gracz - przestępcza organizacja Trzecia Siła zadomowiła się w Raszówce na stałe i również ma ochotę na kawałek tego tortu.
Kto zdobędzie kontrolę?


Oczywiście, podobnie jak poprzednim razem, podczas rozgrywki na terenie będą kręcili się się sędziowie/organizatorzy/fotografowie w jednym w celach porządkowych :D

Zgłoszenia przyjmowane do dnia 10.03.2012 do godz. 20.00.
***
Cytuj:
Regulamin
1. Impreza "Miasto: Kontrola" (zwana dalej "imprezą") organizowana jest przez grupę "STORM ASG Wrocław" (zwaną dalej "organizatorem") w miejscowości Raszówka w dn. 17.03.2013 r. w godzinach 9:00 - 15:00.
2. Ogólne zasady imprezy przedstawione na stronie internetowej ****** są integralną częścią niniejszego regulaminu.
3. Uczestnikiem imprezy może zostać osoba, która (w miarę wolnych miejsc) do dnia 10 marca 2013 roku zgłosi chęć udziału w imprezie oraz:
- w dzień imprezy posiada ukończone 18 lat oraz dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna / studencka),
- nie jest osobą prawnie ubezwłasnowolnioną,
- podpisze oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu,
- przekaże darowiznę w wysokości 10 zł na poczet pokrycia kosztów organizacji imprezy (przy podpisywaniu oświadczenia),
- posiada replikę broni zgodną z zasadami imprezy.
4. Każdy uczestnik imprezy oświadcza, że:
- bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
- jest w pełni świadom niebezpieczeństwa jakie może nieść za sobą udział w imprezie,
- podczas trwania imprezy będzie nieprzerwanie używał wszelkich dostępnych środków ochronnych mogących zminimalizować ryzyko urazów (w szczególności okularów ochronnych),
- bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody moralne, fizyczne i materialne względem siebie, innych uczestników, organizatorów jak również osób trzecich,
- nie będzie wnosił żadnych roszczeń względem organizatora,
- zrzeka się prawa dochodzenia od organizatora oraz wszystkich instytucji i osób z nim współpracujących zadośćuczynienia w jakiejkolwiek formie za ewentualne poniesione szkody moralne, fizyczne i materialne,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją imprezy,
- wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) i danych osobowych w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
5. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń organizatora i osób działających w jego imieniu.
6. Brak znajomości przez uczestników zapisów niniejszego regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
7. Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody moralne, fizyczne i materialne, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
9. Uczestnicy, którzy nie będą się stosowali do niniejszego regulaminu będą usuwani z imprezy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
10. Prywatne zdjęcia oraz nagrania z imprezy mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez zgody organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów, o których mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu, po ówczesnym wyrażeniu na to zgody autorów, do celów marketingowych organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
12. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał organizator lub osoba przez niego wyznaczona.
13. Regulamin może ulec zmianie.
14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminy należy do organizatora lub osoby przez niego wyznaczonej.
15. Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej storm.fatnet.pl oraz do wglądu w formie papierowej u organizatora w trakcie trwania imprezy.


Oświadczenie:
Cytuj:
Ja niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin imprezy "Miasto: Kontrola" organizowanej przez grupę STORM ASG Wrocław odbywającej się w miejscowości Raszówka w dn. 17.03.2013 r. W/w regulamin jest ogólnodostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej storm.fatnet.pl oraz do wglądu w formie papierowej u organizatora w trakcie trwania imprezy.


Wymagane dane:
Cytuj:
nick
imię i nazwisko
tel. kontaktowy (ICE)
czytelny podpis

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 20 02 2013, 19:05 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 03 2010, 21:30
Lokalizacja: STORM ASG Wrocław
Zasady obowiązujące podczas rozgrywki!!

Cel Gry:
- posiadanie jak największej liczby budynków/obszarów/stref na końcu gry
(punktacja:
• Budynek = 1 pkt
• Obszar = 3 pkt
• Strefa = 10 pkt )

1. Respy i punkty fabularne znajdują się w różnych nierównomiernie rozłożonych miejscach co ma imitować prawdziwe miasto.
2. Każdemu dowódcy strony będzie na stałe przypisany jeden organizator, który będzie stale z nim przebywał, nie będzie oznaczony (poza opaską na ramieniu).
3. Każdy uczestnik rozgrywki powinien posiadać dowód tożsamości, w celu uniknięcia ew. nieporozumień;
4. Wszelkie uwagi i niejasności należy zgłaszać organizatorom;
5. Rozpoczęcie i odprawa:
- Start gry: 9.00
- Koniec: 15.00;
6. RESP i rany
- RESPy oznaczone będą biało czerwoną taśmą oraz flagą;
- każda rana eliminuje;
- trupy mogą podążać za swoim FT, muszą być dobrze oznaczone, nie mogą być bliżej FT niż 10m od ostatniego żywego członka, nie mogą w żaden sposób pomagać bądź przeszkadzać graczom;
- jeżeli wyeliminowany gracz nie podąża za swym FT musi on udać się na RESPa gdzie dostanie przydział do nowego FT;
- wyście z RESPa odbywa się co 30 min po 20 osób;
- wychodzący z RESPa tworzą FT (Liderem zostaje ORG wychodzący z RESPa);
- po wyjściu z RESPa FT ma się zgłosić do swojego HQ po rozkazy;
- w przypadku kiedy nie ma możliwości dojścia do HQ bez walki ORG zatrzymuje cały FT i czeka na taką możliwość;
- w przejętym na stałe budynku można założyć szpital polowy (max 2; oznaczone białą flagą):
Kod:
* skraca czas RESPowania o 10 min;
* budynek, który stał się szpitalem polowym może zostać przejęty przez wroga nawet jeżeli wcześniej został zajęty na stałe;
* szpitala nie można założyć w HQ;
* szpital polowy można założyć jedynie z wyraźnego polecenia HQ, o fakcie założenia szpitala należy niezwłocznie poinformować ORGa przy swoim HQ!! Brak takiej informacji skutkuje brakiem szybszego respowania;

7. Zasady strzelania:
- ograniczenia fps:
Cytuj:
- dla strzelania na przestrzeni zamkniętej (budynek): 360 fps
- dla karabinów szybkostrzelnych w terenie otwartym: 460 fps
- dla karabinów snajperskich jedynie z pojedynczym trybem ognia: 600 fps (replika nie posiada trybu ognia ciągłego bądź ma go na stałe zablokowany)

- CQB
Cytuj:
- do budynków można wejść jedynie z oznaczonymi replikami (zielona/biała taśma na lufie) - sprawdzane jedynie w przypadku replik automatycznych przewidzianych do CQB* - pompki i pistolety nie będą sprawdzane - limit fps dalej obowiązuje;
* wszelkie repliki broni krótkiej (MP5, Scorpiony, KAC itp.) oraz repliki broni długiej z modem do CQB (składana kolba wystarczy) - moc dalej musi mieścić się w powyższych ograniczeniach fps;
- w budynkach można wchodzić na pierwsze piętro, nie wyżej;
- z pierwszego piętra można strzelać z replik broni długiej, ale jedynie ustawionych na pojedynczy tryb ognia, (w dalszym ciągu obowiązuje konieczność posiadania repliki oznaczonej do CQB aby wejść do budynku);
- z parteru i piwnic na zewnątrz używać można jedynie oznaczonych replik do CQB;
- w starciach wew. budynku dozwolone używanie jedynie oznaczonych replik do CQB;
- zakaz piro poza dymami kupionymi w sklepie, samoróbki zabronione, (wiem, że wielu się to nie spodoba, ale uważam, że wszelkie petardy są zbyt niebezpieczne - i nie mówcie o rozsądku bo widziałem jak to działa);
- jak najbardziej dozwolone kupne Granaty ASG (nie domowej roboty, nie bazujące na petardach);
- dla jasności: jeżeli ktoś nie ma broni do CQB nie może wejść do budynku!

8. PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW I WSZYSTKO CO Z TYM ZWIĄZANE
* Budynki
- przejęcie budynku na stałe polega na zawieszeniu w odpowiednim miejscu flagi swojej strony konfliktu;
- o przejęciu budynku należy poinformować HQ oraz Organizatora przy HQ;
- przejęcie na stałe oznacza, że budynku nie można stracić (aż do momentu "Totalnej Wojny") - wyjątkiem jest szpital polowy;
- niektóre budynki przejmuje się na stałe zaraz po zdobyciu ich (będą oznaczone na mapie);
- niektóre budynki przejmuje się na stałe zdobywając je i utrzymując przez 30 min (będą oznaczone na mapie);
- główne budynki można przejąć na stałe jedynie o konkretnych godzinach (budynek musi być zdobyty i obsadzony – liczba graczy dowolna);
- po przejęciu na stałe budynku przybywać w nim mogą jedynie gracze ze strony konfliktu, która go przejęła (oznacza to, że wszyscy oponenci muszą opuścić taki budynek w momencie przejęcia go przez jedną ze stron i udać się na RESP);
- aby odbudować budynek należy -zedrzeć i uprzątnąć wszystkie taśmy oznaczające zniszczenie budynku;
- zniszczony budynek należy oznaczyć taśmą - zakleić wszystkie drzwi oraz okna (taśma dostarczana przez ORGa);
- do zniszczenia budynków można użyć „materiałów wybuchowych” dostarczonych przez organizatora lub innych środków dostępnych podczas gry, a wynikających ze scenariusza (czyli nie cokolwiek co macie pod ręką);
- zniszczenie budynku (jakimkolwiek sposobem) oznacza eliminację wszystkich graczy znajdujących się w budynku oraz w odległości 10m od niego;
- o zniszczeniu budynku należy powiadomić swoją HQ oraz Organizatora przy HQ;
* Strefy
- do każdego budynku przypisany jest konkretny obszar wchodzący w skład jednej z 3 stref kontroli;
- niektóre budynki należą do 2 obszarów na raz;
- aby zdobyć obszar należy przejąć na stałe wszystkie budynki należące do tego obszaru;
- zdobycie konkretnych obszarów pozwala na przejęcie danej strefy kontroli;
- aby kontrolować całą strefę należy przejąć przynajmniej 1 obszary z głównym budynkiem oraz 2 dowolne obszary z danej strefy;
- o przejęciu strefy informuje HQ i dopiero po potwierdzeniu przez Orga strefa zostaje uznana za kontrolowaną;
- posiadanie danej strefy kontroli daje następujące bonusy:
* zielona strefa - możliwość zniszczenia budynku w jeden z pozostałych stref (1 raz na 1h);
* niebieska strefa - przyspiesza RESP o 10/5 min (10 - bez szpitala polowego/ 5 - ze szpitalem polowym);
* czerwona strefa - umożliwia odbudowanie zniszczonego budynku w dowolnej strefie;
- w przypadku zniszczenia 2 budynków w strefie kontroli (z czego przynajmniej jeden to główny budynek) przejęcie takiej strefy staje się niemożliwe;
- zniszczenie 3 budynków w strefie kontroli (z czego przynajmniej jeden to główny budynek) oznacza utratę kontroli nad strefą przez obecnych jej posiadaczy;
9. Inne
- Totalna Wojna – ogłaszana przez Organizatorów oznacza okres, w którym każdy budynek może zostać przejęty niezależnie czy został wcześniej zdobyty na stałe czy nie;
10. Zgłaszając się do którejkolwiek ze stron zobowiązujesz się do słuchania i wykonywania rozkazów Twoich przełożonych podczas gry!

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o PW. W najbliższych dniach rzucę mapkę, która wiele wyjaśni jeżeli idzie o zrozumienie zasad przejmowania budynków/obszarów i stref.

Na koniec małe promo w wersji medialnej. Autor: yaro
http://youtu.be/dQss4p1fHSI

Pozdrawiam i zapraszam

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 20 02 2013, 21:04 

Dołączył(a): 30 07 2010, 18:01
Lokalizacja: Krakoff
Ja wstępnie bardzo chętnie, do ekipy oczywiście tych zakapiorów w WuZecie ;)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 20 02 2013, 22:14 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 10 2009, 19:40
Lokalizacja: Kraków
Jak by większa ekipa z Krk jechała chętnie 8) 8)

_________________
Jeden błąd i stajesz się dawcą organów!!!
Wyjebane mam na to kto co za plecami gada,masz mi coś do powiedzenia w cztery oczy sprawę załatw!!
Gniew... Nienawiść... Ogień.. Palec środkowy jeśli jesteś naszym wrogiem!!!


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 20 02 2013, 22:17 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 10 2009, 14:07
Lokalizacja: z innej planety
Kumulacja wyjazduffek,jeszcze SIły Zła sie budza po zimie,wracam do biegania itp...

Ale wstepnie tak,dlaczego nie

_________________
Obrazek

"W nic nie wierz,niczego nie żądaj,niczego sie nie bój"


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 12:10 

Dołączył(a): 25 03 2010, 6:19
Lokalizacja: Zagorzyce Dw. / Krk
jeżeli to będzie zorganizowany wyjazd to jestem na tak 8)

_________________
Kręciłem bekę z KRULA nim było to modne!


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 12:23 

Dołączył(a): 26 02 2012, 11:48
Lokalizacja: Skawina
Ja również jestem na tak ;)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 15:07 

Dołączył(a): 23 04 2007, 8:05
Lokalizacja: ZE WSZYSTKICH STRON
W GOTOWOŚCI : )

POKE :twisted: POWER

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=uSYl8qKAGKg

Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 16:23 

Dołączył(a): 06 09 2010, 11:45
Lokalizacja:
W zeszłym roku byłem to i w tym nie odpuszczę.

_________________
https://www.facebook.com/pages/ISAF-GRH ... 452?ref=hl


Ostatnio edytowano 21 02 2013, 22:46 przez Piotr1986, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 17:03 

Dołączył(a): 26 02 2012, 11:48
Lokalizacja: Skawina
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 17:19 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 09 2011, 16:40
Lokalizacja: Cracovia
również chętny

_________________
wierzę, że pan jednak mnie nie opuści, jakby miał z rąk taką zdobycz wypuścić


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 17:26 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 10 2009, 19:40
Lokalizacja: Kraków
oczywiście jak by kto się wybierał pojazdem i miał wolne miejsce chętnie się zabiore^^

_________________
Jeden błąd i stajesz się dawcą organów!!!
Wyjebane mam na to kto co za plecami gada,masz mi coś do powiedzenia w cztery oczy sprawę załatw!!
Gniew... Nienawiść... Ogień.. Palec środkowy jeśli jesteś naszym wrogiem!!!


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 18:51 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 09 2011, 16:40
Lokalizacja: Cracovia
no to na tą chwile mamy:
1. DawidCwik
2. virus
3. water
4. gRuby88krk
5. Nightmar
6. Borys
7. hryztuz

Możemy się pokusić o wynajem busa

_________________
wierzę, że pan jednak mnie nie opuści, jakby miał z rąk taką zdobycz wypuścić


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 19:31 

Dołączył(a): 23 04 2007, 8:05
Lokalizacja: ZE WSZYSTKICH STRON
MAM NADZIEJE , ŻE NIE MAJĄ POMYSŁU ABY NAS ROZDZIELAĆ PO RÓŻNYCH ODDZIAŁĄCH - NIE WIEM CZY SIĘ UDA ABY WSZYSCY MIELI TAKIE SAMO KAMO

STATNI BYŁO GIT BO STYLIZACJE MIELIŚMY JEDNOLITĄ :wink:

Obrazek

Uploaded with ImageShack.us

POKE :twisted: POWER

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=uSYl8qKAGKg

Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 17.03.2013 - Raszówka k/Wrocławia - Miasto: Kontrola
PostNapisane: 21 02 2013, 19:38 

Dołączył(a): 25 03 2010, 6:19
Lokalizacja: Zagorzyce Dw. / Krk
zdecydowanie jedna stylówa i jeden oddział 8)

_________________
Kręciłem bekę z KRULA nim było to modne!


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Napisz wątekOdpowiedz Strona 1 z 3   [ Posty: 41 ]
Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net

Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL