Forum www.asg.krakow.pl
http://asg.krakow.pl/

STRZELANIE OTWARTE 10 WRZESNIA POLIGON PASTERNIK
http://asg.krakow.pl/viewtopic.php?f=54&t=18219
Strona 1 z 1

Autor:  BONUSS [ 24 08 2017, 8:50 ]
Tytuł:  STRZELANIE OTWARTE 10 WRZESNIA POLIGON PASTERNIK

GRUPA S.W.O.G. I FIRMA "FARO" ZAPRASZAJA NA OTWARTE STRZELANIE 10 WRZEŚNIA NA POLIGONIE NA PASTERNIKU. i mam nadzieje że tym razem nas deszcz nie zaskoczy.

Zaczynamy o 10.00 od 9,30 zbieramy sie na safezone. Gramy do 14.00
Limity od 350 fps do 400 fps kulki max 0,25, wejściówka 20 zł[ tylko dla osób z własnym sprzętem], limit 30 osób, min. 10 osób aby strzelanie sie odbyło, niepełnoletni za zgoda rodziców min. wiek 15+ . Tryb strzelania - semi.
Wejściówki dla osób wypożyczających sprzęt wdłg. poniższego cennika:
Pakiety startowe:
a . 200 kulek – 50zł/os
b. 400 kulek – 60zł/os
c. 1000 kulek– 100zł/os

Standardowo w pakiecie mundur, replika G 36 c, gogle, maska, kominiarka, hełm

Zakup dodatkowych kulek na imprezie :
100 szt. - 15 zł
1000szt - 100zł.

jesli pożyczasz samo wyposażenie taktyczne mundur gogle maska kominiarka hełm - koszt 20 zł
jesli wypożyczasz samą replikę koszt wdłg. cennika minus 10 zł [ ilośc kulek zalezy od wybranego pakietu, przy wypozyczeniu samej repliki uzywasz kulek tylko od organizatora].
jesli wypożyczasz tylko maskę lub mundur lub hełm to koszt wynosi 10 zł

Osoby wypożyczające sprzęt proszone są o info przy wpisie na listę z wyszczególnieniem tego, co wypożyczają. Sprzęt jest dowożony z Krakowa i muszę mieć dokładne info co jest potrzebne.

Zbiórka od 9.30 na safezone terenu strzelanki, można tam też podjechać autkiem. Są stoły z zadaszeniem tak że przysposobić się tam można.
Bardzo proszę o odliczone kwoty żeby nie było problemu z wydawaniem.
Bonuss TEL 606807905

druk zgody rodzica [ niepełnoletni ]

TACTIC GAMES
EKSTREMALNA PRZYGODA

OSWIADCZENIE

Oświadczamy, iż jako prawni opiekunowie (poniżej podać dane podopiecznego)

imię: ...............................

nazwisko: …………….....

PESEL : …………………

wyrażamy zgodę na udział naszego podopiecznego w rozgrywkach Airsoft na Poligonie Faro Pasternik 122, 30-001 w Krakowie.
Jednocześnie wiadomym nam jest, iż rozgrywki Airsoft polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym, kulkami o średnicy 6 i 8mm i masie do 0,7 g, bez względu na odległość między uczestnikami oraz rodzaj repliki. Jest nam również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową
do 260 m / sek., na odległość do 150 m, także seriami. Ponadto jest nam wiadomym, że w spotkaniach Airsoft udział biorą osoby pełnoletnie.

Oświadczamy, że mamy świadomość, iż pomimo zastosowania środków bezpieczeństwa w postaci okularów
ochronnych o odpowiedniej wytrzymałości, uczestnictwo w grach Airsoft jest obarczone ryzykiem zaistnienia
nieszczęśliwych wypadków , spowodowanych przez trafienie z repliki Airsoft. Wypadki te mogą doprowadzić do
czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, w tym nawet utraty oka lub oczu.

Zdajemy sobie także sprawę, iż udział w rozgrywkach Airsoft jest obarczony ryzykiem innych nieszczęśliwych wypadków oraz kontuzji takich jak. upadki z wysokości, potłuczenia, otarcia, skręcenia stawów, złamania, rozcięcia i otarcia naskórka oraz inne nie wynikłe w sposób bezpośredni z rozgrywki Airsoft, w rozumieniu powyższym. W niektórych przypadkach wypadki te mogą skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, zaś w sytuacjach skrajnych mogą nieść za sobą nawet zagrożenie życia.

Oświadczamy, iż jesteśmy świadomi tychże niebezpieczeństw i wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszego podopiecznego. Oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasz podopieczny, nie będziemy wnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, ani nie będziemy wnosili o zastosowanie innych konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku, właściciela terenu rozgrywki, organizatora rozgrywki bądź jakiegokolwiek innego uczestnika rozgrywek Airsoft.

Oświadczamy także, że zgodnie z naszą wiedzą, stan zdrowia naszego podopiecznego pozwala mu na uczestnictwo w rozgrywkach Airsoft. W szczególności zaś oświadczamy, że nie cierpi on na żadne choroby, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla jego zdrowia lub życia w czasie tychże rozgrywek.
Zobowiązujemy się jednocześnie do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez naszego podopiecznego lub do których powstania się przyczynił, za wyjątkiem tych, które nie były następstwem złamania przyjętych zasad Airsoftu.

Zgoda wyrażona przez nas w niniejszym oświadczeniu ma charakter stały i dotyczy uczestnictwa naszego
podopiecznego we wszelkiego rodzaju rozgrywkach Airsoft na na Poligonie Faro Pasternik, bez względu na osobę organizatora lub jego brak, a także czas i miejsce, w którym rozgrywki się odbywają.

Oświadczenie niniejsze sporządzono w jednym egzemplarzu, który będzie w posiadaniu organizatorów strzelań na POLIGONIE.

W razie wypadku, lub zaistnienia sytuacji wymagającej kontaktu z opiekunem zawiadomić:

imię: ...................... nazwisko: …………………..... telefon: .......................................

Miejsce i data.........................................imię i nazwisko opiekuna (czytelnie): ..........................................

podpis opiekuna: …………................................

Autor:  BONUSS [ 28 08 2017, 6:31 ]
Tytuł:  Re: STRZELANIE OTWARTE 10 WRZESNIA POLIGON PASTERNIK

Wpisujemy sie na listę:

1. Bonuss s.w.o.g.+2
2. Crazyatco
3. Mściciel +1
4 Karol s.w.o.g.
5. Maciek s.w.o.g.
6. KorD
7. Fonsu
8. Bruce
9. Igor
10.Miko
11. Zając + 3 pakiety "b"
12. Antikus
13. Kristofff
14. Dominik + 2 mundury

Autor:  crazyatco [ 28 08 2017, 17:08 ]
Tytuł:  Re: STRZELANIE OTWARTE 10 WRZESNIA POLIGON PASTERNIK

Będę, sprzęt mam

Autor:  msciciel [ 29 08 2017, 11:52 ]
Tytuł:  Re: STRZELANIE OTWARTE 10 WRZESNIA POLIGON PASTERNIK

Będę z bratem.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/